ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Παπαδόγγονας  (Πρόεδρος ΝΟΕ)

Μέλη:
Γεώργιος Ανδρεάδης (Αντιπρόεδρος ΝΟΕ)
Γεώργιος Χαραμής (Γεν. Γραμματεύς ΝΟΕ)
Βασίλειος Γιαννακάκος (Γενικός Έφορος ΝΟΕ)
Ασπασία Ράλλη (Έφορος Εντευκτηρίων ΝΟΕ)
Αλέξανδρος Αραπάκης (Έφορος Λιμένος & Ναυτ. Εγκατ.)
Ηλίας Λαδάς (Έφορος Ναυτ. Δραστηριότητος ΝΟΕ)
Νικόλαος Γέμελος (Αντιπρόεδρος ΟΠΑΝ)
Νικόλαος Αλευρομύτης
Κωνσταντίνος Τσιγκαράς


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

Πρόεδρος: Ζουγανέλης Δημήτριος
Γεράσιμος Ωρολογάς (Υπεύθυνος Αγωνιστικών Δραστηριοτήτων)

Μέλη:
Αθανάσιος Πρωτοψάλτης
Σπύρος Ζουγανέλλης
Γιώργος Γιακουμίδης
Δέσποινα Ορφανίδου
Θοδωρής Πολυχρονίδης

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

Αννα Θεοφίλου
Ηλιάνα Κορωναίου

 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Πρόεδρος: Μιχάλης Μιτάκης (IJ)
Μέλη:
Κώστας Λυμπεράκης
Στυλίδης Ορέστης