2ο SAILING MARATHON – 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

NOTICE OF RACE – in English (PDF)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ – στα Ελληνικά (PDF)

H προκήρυξη είναι μετάφραση του Αγγλικού κειμένου. Για την εξασφάλιση απολυτής ακρίβειας και κατανόησης συστήνεται η ανάγνωση του αγγλικού Notice of Race.